Casa de tip Familial Maica Domnului din Cluj-Napoca

Casa de tip Familial Maica Domnului din Cluj-Napoca

Casa de tip Familial Maica Domnului din Cluj-Napoca

Casa de Tip Familial „Maica Domnului” este un serviciu de tip rezidențial înființat și patronat de către Congregația Surorilor Maicii Domnului din Cluj-Napoca (un insitut religios de viață călugărească, apostolică în Biserica Greco-Catolică). Casa a fost înființată în anul 1993 și are o capacitate de 10  locuri, iar beneficiarii sunt copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 8 ani.

Serviciul nostru asigură accesul copiilor pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială în condițiile legii, la găzduire pe o perioadă determinată.

Printre facilitatile oferite copiilor prin intermediul acestei case de tip familial enumeram:

 • îngrijire de tip familial;
 • educație de tip formal și informal;
 • asistență medicală curentă și de specialitate;
 • suport emoțional, și după caz, consiliere psihologică;
 • educație pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
 • condiții de socializare, recreare și petrecerea timpului liber;
 • pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale.

Este un serviciu deschis spre comunitate care are în vedere o abordare plenară a dezvoltării individuale a fiecărui copil ocrotit.

Prin activitățile pe care le desfășoară serviciul nostru:

–  facilitează accesul copiilor la servicii de specialitate în funcție de nevoile identificate;

–  promovează o abordare individualizată și complexă a problemelor beneficiarilor;

–  promovează incluziunea socială și implicarea beneficiarilor în viața comunității;

–  facilitează integrarea beneficiarilor în învățământul de masă, preșcolar și primar;

– susține copiii în menținerea relației cu membrii familiei sau cu alte persoane cu care au dezvoltat relații de atașament;

–  stimulează prin diverse activități și transparență implicarea membrilor comunității în susținerea serviciilor pe care le oferă, din punct de vedere financiar dar și prin voluntariat;

–  consiliază și informează familiile copiilor cu privire la responsabilitățile și obligațiile care le revin; mediază relația părinte – copil.

Din anul 1993 până în prezent în Casa de Tip familial “Maica Domnului” au fost îngrijiți şi educaţi un număr de 195 de copiii, din care au plecat în:

 • adopție națională: 114
 • adopție internațională: 20
 • reintegrări în familia naturală: 31
 • transferuri în alte servicii de tip rezidențial: 13
 • asistență maternală: 17

Momentan în Casă avem 10 copii, cu vârste cuprinse între 4-9 ani, înscriși în învățământul de masă preșcolar și primar. Patru  dintre copii frecventează învățământul preșcolar iar șase învățământul primar, la clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a și clasa a III – a.

Cinci dintre copii, respectiv cei de la clasa I și clasa II-a  si clasa a III-a sunt înscriși la programul after school, unde beneficiază de asistență pedagogică pentru efectuarea temelor și o mai bună pregătire școlară.

Trei dintre copiii care frecventează învățământul preșcolar, sunt înscriși la grupe cu program prelungit cu scopul de a beneficia de stimulare consecventă susținută în dezvoltarea cognitivă și a cunoștințelor și deprinderilor specifice nivelului de vârstă dar  și în dezvoltarea deprinderilor de socializare și relaționare. Pentru aceștia Casa acoperă cheltuielile de masă.

Toti cei zece copii sunt înscriși la activități opționale, fie propuse de unitatea de învățământ, fie alese de către conducerea Casei, în funcție de înclinațiile și aptitudinile fiecăruia.